Feng shui till svenska hem

Den inneboende paradoxen i Feng Shui är att det i grund och botten rör sig om en viss minimalism, men samtidigt är det mycket som ska till för att man ska uppnå den där perfekta balansen. Energin ska flöda problemfritt och helt naturligt och främja specifika känslor och sinnesstämningar.

Inom Feng Shui kallas energi för Chi – det är livsenergin som flödar genom allt som existerar. Det flödar genom våra kroppar och genom våra liv. En viss Chi skapar ett visst resultat och flödet påverkas av allting man fyller hemmet med. Det handlar främst om position, färg, storlek, riktning, material. Hur får man då till Feng Shui hemma på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt?

För mycket prylar i ett hem bromsar energiflödet och för lite prylar skapar ett för snabbt flöde. Tänk på det som ett flöde av tankar. Om hjärnan är för full så kan man inte tänka klart (för mycket prylar hemma) och om hjärnan är för öppen och nyfiken så rusar tankarna för snabbt. Gå runt hemma och känn in hur det känns. Kan du tänka klart? Hur känner du dig? Har du prylar och möbler som du associerar med positiva och uppflytande känslor, eller har du sparat på vissa ting som du säkert skulle må bättre utan?

Börja där. Sedan kan du gå djupare in i denna orientaliska lära och hitta rätt position och riktning på dina saker och möbler för att få ditt hem att se lika perfekt ut som ett lägenhetshotell i Stockholm.